Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2017 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16, kwiecień 2018 13:09 Anna Kroczyk