Uchwała Nr RIO.VIII-0120-596/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022.

dostępna w załączniku w formacie PDF

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09, grudzień 2016 10:36 Anna Kroczyk