Uchwała Nr RIO.VIII.0120-46/176 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Braniewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022 oraz uchwały budżetowej na rok 2017

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02, luty 2017 13:29 Anna Kroczyk