Uchwała Nr RIO.VIII-0120-183/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

dostępna w załączniku w formacie PDF

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 19, kwiecień 2017 14:32 Anna Kroczyk