Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej :

1. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-644/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewo projekcie uchwały budżetowej na rok 2018

2. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-645/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez przez Burmistrza Miasta Braniewo projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 - 2023

3. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-646/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Braniewo na 2018r. 

dostępna w załączeniu w formacie PDF

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej pdf 2.55 MB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, grudzień 2017 13:51 Anna Kroczyk