Opinie RIO

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-22/18 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Braniewa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego 30 styczeń 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 674
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-21/18 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Braniewa na 2018 rok 30 styczeń 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 622
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 05 grudzień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 692
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-447/17 z dnia 4 września 2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Braniewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. 14 wrzesień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 634
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-183/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 19 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 773
Uchwała Nr RIO.VIII.0120-46/176 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Braniewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialneg 02 luty 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 822
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-595/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 09 grudzień 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 846
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-596/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022. 09 grudzień 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 771
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-372/16 z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Braniewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku 02 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 543
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-72/16 z dnia 27 stycznia 2016 r 05 luty 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 704