Uchwała Nr RIO.VIII-0120-22/18 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Braniewa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2018

dostępna w załączniku w formacie PDF

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.