Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-447/17 z dnia 4 września 2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Braniewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. 14 wrzesień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 509
Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 - 2022 za I półrocze 2017 roku 28 sierpień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 577
Uchwała Nr XXX/211/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022 19 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 437
Uchwała Nr XXIX/201/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022. 03 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 447
Uchwała Nr RIO.VIII.0120-46/176 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Braniewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialneg 02 luty 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 569
Uchwała Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022 02 luty 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 459
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-596/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022 09 grudzień 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 415
Zarządzenie Nr 230/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 09 listopada 2016r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017-2022 17 listopad 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 542
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-372/16 z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Braniewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku 02 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 444
Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2016 – 2022 za I półrocze 2016 31 sierpień 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 408