Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 221/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019 - 2024 21 listopad 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 223
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-487/2018 z dnia 5 września 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Braniewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku 25 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 232
Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 - 2023 za I półrocze 2018 roku 21 sierpień 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 1114
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-22/18 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Braniewa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego 30 styczeń 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 361
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-21/18 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Braniewa na 2018 rok 30 styczeń 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 326
Uchwała Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 – 2023 13 grudzień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 408
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 05 grudzień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 389
Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 listopada 2017r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 - 2023 13 listopad 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 406
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-447/17 z dnia 4 września 2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Braniewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. 14 wrzesień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 355
Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 - 2022 za I półrocze 2017 roku 28 sierpień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 456