Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Uchwała Nr XXX/211/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022 19 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 384
Uchwała Nr XXIX/201/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022. 03 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 388
Uchwała Nr RIO.VIII.0120-46/176 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Braniewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialneg 02 luty 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 516
Uchwała Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022 02 luty 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 399
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-596/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022 09 grudzień 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 375
Zarządzenie Nr 230/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 09 listopada 2016r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017-2022 17 listopad 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 482
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-372/16 z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Braniewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku 02 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 407
Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2016 – 2022 za I półrocze 2016 31 sierpień 2016 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 361
Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06 listopada 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2016 - 2022 21 grudzień 2015 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 524
Uchwała nr XVII/103/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2016-2022 23 grudzień 2015 Udostępniony przez: Mariola Krawczyk Odsłon: 495