Konto bankowe 

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy
Oddział w Braniewie

77 8313 0009 0036 9006 2000 0090


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy
Oddział w Braniewie

04 8313 0009 0036 9006 2000 0240

 

Opłata za najem gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy
Oddział w Braniewie

 

57 8313 0009 0036 9006 2000 0450