Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00, tel. 55 644 24 48, 55 644 29 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                   Braniewo, dnia 30.12.2020 r.

ZGK.271.3.1.2020.AJP

Zapytanie cenowe na świadczenie usług hydraulicznych

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania napraw, konserwacji, usuwaniu awarii i niezbędnych modernizacji dot. instalacji wod-kan, c.w.u. oraz centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach zamieszkałych wraz
z robotami towarzyszącymi w ramach obsługi nieruchomości własnych (gminnych)
wg wskazań Zamawiającego.

Wykonane usługi rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę. Wielkość i zakres prac wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wartość usługi określona będzie na podstawie przedstawionej i sprawdzonej kalkulacji szczegółowej na podstawie KNR.

Czas reakcji Wykonawcy na awarię nie może przekroczyć 2 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia o awariach mogą być przekazywane ustnie lub telefonicznie przez pracowników ZGK.

Dyspozycyjność Wykonawcy w godzinach 6:00 – 22:00, również w weekendy i Święta.

Lokalizowanie i diagnozowanie awarii i usterek odbywać się będzie z wykorzystaniem transportu własnego Wykonawcy.

Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia, ma wykonywać go zgodnie ze sztuką budowlaną, najlepszą wiedzą, szczególną starannością, obowiązującymi przepisami
i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP i ppoż., przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego.

Wykonawca zapewnia materiały (w tym materiały pomocnicze), narzędzia, urządzenia, części, podzespoły, itp. niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

 

II. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania – od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

 

III. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania cenowego w formie papierowej i złożyć (przesłać) na adres Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo, w terminie do dnia 08.01.2021 r. do godz. 14.00 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy oferent nie jest płatnikiem podatku VAT, niezbędne jest dołączenie oświadczenia.

IV. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena/wartość składników cenotwórczych oferty.

 

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

VI. Osoba upoważniona do kontaktu:

Majster ds. technicznych Pan Jacek Gawryś nr telefonu - 512 176 480.

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie

   Andrzej Karpiński

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zapytanie hydrauliczne 2021 pdf 276.33 KB Stanisław Kobus
formularz ofertowy do zapytania na usługi hydrauliczne pdf 180.97 KB Stanisław Kobus
Informacja o wyborze oferty pdf 70.85 KB Stanisław Kobus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 19:25 Stanisław Kobus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15, styczeń 2021 15:21 Stanisław Kobus