Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

referent ds. sekretariatu, świadczenia „Dobry Start” oraz stypendia szkolne

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent ds. sekretariatu, świadczenia „Dobry Start” oraz stypendia szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie została wybrana: Pani Anna Ożarska.

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 15.11.2019 r. tj. posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Ponadto zna specyfikę pracy z zakresu świadczenia „Dobry Start” oraz stypendiów szkolnych, co rokuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków i zadań na w/w stanowisku.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02, grudzień 2019 13:27 Tomasz Ferenc