Uchwała Nr XIII/87/99 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 października 1999r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pn. Miejski Ośrodek Sportu "ZATOKA" w Braniewie

Uchwała Nr XVI/84/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu ZATOKA w Braniewie

Uchwała Nr XXIX/195/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA w Braniewie stanowiącym załącznik do uchwały nr XVI/84/15 rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2015 roku (Dz.Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego 2015 poz.5310))

dokumenty w załączeniu w formacie PDF