Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego zostanie zatrudniona: Pani Izabela Sielewicz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Izabela Sielewicz spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego księgowego. Legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem do zajmowania w/w stanowiska. Od 2010 r. p. Izabela Sielewicz pracowała jako główna księgowa w szkole podstawowej w Elblągu.
Posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe umożliwią Pani Izabeli Sielewicz właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14, styczeń 2019 11:27 Katarzyna Malesa