Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie unieważnia ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze z dnia 20.02.2019 r. Przyczyna unieważnienia: art.15 ust. 3 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20, luty 2019 12:28 Katarzyna Malesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, luty 2019 11:57 Katarzyna Malesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, luty 2019 12:00 Katarzyna Malesa