Inne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.10.2019 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 24 październik 2019 Udostępniony przez: Adam Chruściel Odsłon: 50
Wyniki konkursu na realizację w roku 2019 zadania własnego Miasta przez podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych 11 październik 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 105
Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08.10.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa 08 październik 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 111
Konsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa 04 październik 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 68
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 17 wrzesień 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 117
Wyniki oraz Konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 06 sierpień 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 202
Zaproszenie do składania ofert na usługi stomatologiczne dla uczniów 23 sierpień 2019 Udostępniony przez: Marek Maludziński Odsłon: 156
Wyniki oraz Konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 lipiec 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 193
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Administracji Budynków Komunalnych o wygaszenie decyzji Starosty Braniewskiego wydanej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonanie urządzenia wodnego 08 lipiec 2019 Udostępniony przez: Wody Polskie Odsłon: 124
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2018 zadań własnych miasta 25 czerwiec 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 122