Inne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2016 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 24 maj 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 61
Wyniki - ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 27 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 208
Wyniki - ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 286
Ogłoszenie oraz wyniki konkursu Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 28 luty 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 501
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2017 roku 17 styczeń 2017 Udostępniony przez: Marek Wynimko Odsłon: 149
Decyzja Starosty Braniewskiego dot. projektu robót geologicznych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 504 19 grudzień 2016 Udostępniony przez: Łukasz Kowalski Odsłon: 187
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 06 grudzień 2016 Udostępniony przez: Ryszard Niski Odsłon: 182
Konsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 20 20 październik 2016 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 166
Ogłoszenie o likwidacji Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu 02 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych Odsłon: 179
Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta 31 sierpień 2016 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 186