Inne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 207
Ogłoszenie oraz wyniki konkursu Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 28 luty 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 413
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2017 roku 17 styczeń 2017 Udostępniony przez: Marek Wynimko Odsłon: 114
Decyzja Starosty Braniewskiego dot. projektu robót geologicznych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 504 19 grudzień 2016 Udostępniony przez: Łukasz Kowalski Odsłon: 147
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 06 grudzień 2016 Udostępniony przez: Ryszard Niski Odsłon: 153
Konsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 20 20 październik 2016 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 136
Ogłoszenie o likwidacji Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu 02 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych Odsłon: 155
Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta 31 sierpień 2016 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 153
Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Braniewo 03 sierpień 2016 Udostępniony przez: Martyna Domalewska Odsłon: 537
Ogłoszenie oraz wyniki Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych 01 sierpień 2016 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 437