Inne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zaproszenie do składania ofert na usługi stomatologiczne dla uczniów 23 sierpień 2019 Udostępniony przez: Marek Maludziński Odsłon: 40
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 06 sierpień 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 81
Wyniki oraz Konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 lipiec 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 141
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Administracji Budynków Komunalnych o wygaszenie decyzji Starosty Braniewskiego wydanej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonanie urządzenia wodnego 08 lipiec 2019 Udostępniony przez: Wody Polskie Odsłon: 74
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2018 zadań własnych miasta 25 czerwiec 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 73
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV 18 kwiecień 2019 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 140
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo 04 kwiecień 2019 Udostępniony przez: Joanna Maziarz Odsłon: 50
Informacja w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego 12 marzec 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 145
Wyniki konkursu na realizację w roku 2019 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 05 marzec 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 191
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26.02.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa 26 luty 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 186