Inne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Konsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa 16 październik 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 34
Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż autobusu. 18 wrzesień 2017 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 152
Wyniki - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu 24 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 140
Wyniki - ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 18 lipiec 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 198
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2016 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 24 maj 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 123
Wyniki - ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 27 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 310
Wyniki - ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 351
Ogłoszenie oraz wyniki konkursu Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 28 luty 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 601
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2017 roku 17 styczeń 2017 Udostępniony przez: Marek Wynimko Odsłon: 239
Decyzja Starosty Braniewskiego dot. projektu robót geologicznych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 504 19 grudzień 2016 Udostępniony przez: Łukasz Kowalski Odsłon: 257