Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2018 zadań własnych Miasta realizowanych przez Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

dostępne w załączniku w formacie PDF

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 10:36 Anna Kroczyk