Inne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Wyniki konkursu na realizację w roku 2019 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 04 luty 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 368
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa 31 styczeń 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 498
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 roku 22 styczeń 2019 Udostępniony przez: Marek Wynimko Odsłon: 444
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego 10 styczeń 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 673
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo 10 grudzień 2018 Udostępniony przez: Joanna Maziarz Odsłon: 656
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2017 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 29 maj 2018 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 527
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo 13 marzec 2018 Udostępniony przez: Joanna Maziarz Odsłon: 774
Wyniki - ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań własnych Miasta przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 09 luty 2018 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 966
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2018 roku 17 styczeń 2018 Udostępniony przez: Marek Wynimko Odsłon: 582
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo - Pieniężno 29 listopad 2017 Udostępniony przez: Ryszard Niski Odsłon: 639