W związku z podjęciem Uchwały Nr IV/42/19 (w załączeniu) przez Radę Miejską w Braniewie w dniu 30 stycznia 2019 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty informuję, iż od miesiąca kwietnia 2019 roku obowiązują niżej wymienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 8,00 zł miesięcznie / osobę w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny,
- 16,50 zł miesięcznie / osobę w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny.

Zmieniona wysokość stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) lub kolejnej zmiany stawki opłaty.

Wpłat należy dokonywać na niżej podany nr konta bankowego, bez wezwania z góry do 10-go dnia każdego miesiąca:

04 8313 0009 0036 9006 2000 0240

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 48.86 KB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 12, marzec 2019 14:38 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12, marzec 2019 14:39 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30, kwiecień 2019 07:49 Łukasz Kowalski