Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 września 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 04 października 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 191/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 września 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

dokumenty w załączeniu 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19, wrzesień 2018 11:06 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05, październik 2018 12:26 Anna Kroczyk