Nieruchomości

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25.04.2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 28 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Zenona Sobska Odsłon: 477
Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25.04.2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 28 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Zenona Sobska Odsłon: 564
Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 marca 2016r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w 25 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Krystyna Wojciechowicz Odsłon: 415
Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej 25 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Krystyna Wojciechowicz Odsłon: 369
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej 25 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Krystyna Wojciechowicz Odsłon: 446
Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 25 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Krystyna Wojciechowicz Odsłon: 453
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 19 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Krystyna Wojciechowicz Odsłon: 437
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15.04.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 18 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Zenona Sobska Odsłon: 578
Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 stycznia 2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Braniewa 14 styczeń 2016 Udostępniony przez: Łukasz Palczewski Odsłon: 1141
ZARZĄDZENIE NR 3/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej 15 styczeń 2016 Udostępniony przez: Krystyna Wojciechowicz Odsłon: 469