Ochrona środowiska

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 04 lipiec 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 44
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 02 lipiec 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 40
Uchwała Nr 0102-239/18 kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XLIII/304/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 maja 2018r 26 czerwiec 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 34
Wykaz firm, które uzyskały decyzje Starosty Braniewskiego zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w związku z pracami remontowymi, związanymi z usuwaniem i demontażem wyrobów zawierających azbest, jako odpad niebezpieczny 01 czerwiec 2016 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 557
Karta B1 do Postanowienia o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej „ Braniewo” o mocy do 13 MW zlokalizowanej w pobliżu miasta Braniewo 24 maj 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 77
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na : Budowie farmy fotowoltaicznej „ Braniewo” o mocy do 13 MW 09 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 130
Pismo Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ws. Decyzji Wykonawczej Komisji ( UE) 2018/263 Z dnia 20 lutego 2018 roku zmieniająca decyzje wykonawcza 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w 01 marzec 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 110
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie dotyczące wyznaczenia strefy czerwonej i żółtej na terenie powiatu braniewskiego zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018r 22 luty 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 254
Informacja Powiatowego Lekarza weterynarii w Braniewie ws. Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/169 z dnia 1 lutego 2018r. Zmieniająca złącznik w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 09 luty 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 103
Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie o stwierdzeniu ASF na terenie powiatu braniewskiego 15 styczeń 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 156