Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zapytanie cenowe dot. wykonania okresowego stanu technicznego budynków 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 95
Wyniki - zapytanie cenowe dot. odnowienia farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego na drogach gminnych w Braniewie 07 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 121
Wyniki - zapytanie cenowe dot. modernizacji zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie 29 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 156
Unieważnienie - zapytanie cenowe dot. remont nawierzchni asfaltowej drogi pomiędzy ul. Moniuszki a kładką nad torami – na działce nr 58/1 obr. 7 29 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 112
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw przy żłobku miejskim w Braniewie 27 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 160
Wyniki - zapytanie cenowe dot. budowy chodnika na terenie targowiska miejskiego przy Placu Piłsudskiego w Braniewie. 21 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 139
Unieważnienie - zapytanie cenowe dot. wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych – ulice gminne i place komunalne w Braniewie. 21 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 108
Wyniki - zapytanie cenowe dot. budowy zatoczki autobusowej z miejscami parkingowymi przy Placu Grunwaldu w Braniewie. 21 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 155
Unieważnienie - zapytanie cenowe dot. remont nawierzchni asfaltowej drogi pomiędzy ul. Moniuszki a kładką nad torami – na działce nr 58/1 obr. 7 16 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 131
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy zatoczki autobusowej z miejscami parkingowymi przy Placu Grunwaldu w Braniewie 07 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 152