Zamówienia do 130 tysięcy złoty

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych i prac konserwatorskich zadania pod nazwą: „Zagospodarowania przestrzeni publicznej miasta Braniewa – utworzenie stref rekreacji i odpoczynku na terenie byłej stadniny koni.. 22 luty 2021 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 108
Zapytanie cenowe obejmujące wykonania na każdorazowe zlecenie Zamawiającego operatów szacunkowych 03 luty 2021 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 80
Zapytanie cenowe na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa 15 grudzień 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 169
Zapytanie cenowe na wykonanie usługi transportu osobowego na terenie miasta Braniewa 17 grudzień 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 102
Drugie zapytanie cenowe na zakup i sukcesywną dostawę oleju opałowego dla Gminy Miasta Braniewa w roku 2021 15 grudzień 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 102
Zapytanie cenowe na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa 25 listopad 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 372
Zapytanie cenowe na zakup i sukcesywną dostawę oleju opałowego dla Gminy Miasta Braniewa w roku 2021 11 grudzień 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 103
Dostawa wraz z montażem aktywnych przejść dla pieszych na istniejących znakach drogowych D-6 na terenie miasta Braniewa w ramach realizacji zadania pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Braniewa – kontynuacja projektu Patrz na mnie” 05 listopad 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 210
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa pl. Grunwaldu w Braniewie z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, w tym miejsc postojowych i traktów pieszo- rowerowych” 29 wrzesień 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 288
Zapytanie cenowe obejmujące pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych w obrębie skrzyżowania ulic: 9-go Maja i Wiejskiej w Braniewie” 20 sierpień 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 304