Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zapytanie cenowe dot. prac remontowych w budynku żłobka miejskiego przy ul. Sucharskiego w Braniewie 24 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 42
Zapytanie cenowe dot. podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/3 i 281 obr. 6 w Braniewie 24 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 38
Zapytanie cenowe dot. wskazania granic nieruchomości 418/2 obr. 6 24 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 35
Zapytanie cenowe dot. remontu koszy ulicznych usytuowanych na terenie miasta Braniewa 24 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 36
Zapytanie cenowe dot. zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego 24 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 50
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania badań geologicznych działki nr 152/2 obr. 2 w Braniewie 06 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 89
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania przeglądu stanu technicznego i konserwacji radiotelefonicznego masztu antenowego na budynku Urzędu Miasta w Braniewie 05 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 89
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania przeglądu stanu technicznego i konserwacji syren alarmowych OC (3szt.) typu MSA-5 rozmieszczonych na terenie miasta Braniewa 05 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 75
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wyłonienia moderatora na potrzeby procesu konsultacyjnego. 10 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 48
Wyniki - rozpoznanie cenowe dot. wykonania geoankiety miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Moniuszki w Braniewie 07 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 51