Zamówienia do 130 tysięcy złoty

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Wyniki - zapytanie cenowe na remont koszy licznych usytuowanych na terenie miasta Braniewa oraz ich montaż 27 luty 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 443
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 192/10 obr. 8 09 luty 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 455
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie usługi dot. odnowienia-renowacji sztandaru Rady Miejskiej w Braniewie oraz czyszczenie szarf do pocztu sztandarowego 07 luty 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 2807
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 19 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 423
wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania inwentaryzacji/ekspertyzy przyrodniczej, która wskaże jakie gatunki zwierząt chronionych i roślin chronionych występują na obszarze planowanych zadań inwestycyjnych 22 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 436
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie usługi wycinki i korekty koron drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa 19 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 453
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wskazania granic nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym 163/2 obr. 3 w Braniewie 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 417
Wyniki - zapytanie cenowe dot. podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 202 obr. 5 oraz nr 265 obr. 4 16 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 407
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 232/24 obr. 4 05 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 518
Wyniki - Zapytanie cenowe na wykonanie operatów szacunkowych na rok 2018 20 grudzień 2017 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 462