Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Unieważnienie - Zapytanie cenowe dot. zakupu i dostawy ścianek promocyjno – informacyjnych 23 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 362
Wyniki - Zapytanie cenowe dot. wykonania naprawy ciągu pieszo jezdnego ulicy Nadbrzeżnej w Braniewie 16 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 492
Wyniki - Zapytanie cenowe dot. wykonania robót polegających na przekryciu rowu przy ulicy Stefczyka w Braniewie na odcinku ok. 260 mb, polegających na ułożeniu rury PCV o średnicy 400 mm, zasypaniu, zamontowaniu min. dwóch studni rewizyjnych oraz nasadzen 16 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 403
Zapytanie cenowe oraz wyniki zapytania cenowego dot. wykonania analizy dotyczącej występowania gatunków chronionych oraz sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków, na których planowane są prace termomodernizacyjne 06 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Joanna Błszczyk Odsłon: 678
Zapytanie cenowe dot. wykonania remontu chodnika przy ul. Mielczarskiego w Braniewie 01 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 403
Wyniki oraz zapytanie cenowe dot. wykonania i dostawy urn wyborczych dla Gminy Miasta Braniewa 28 lipiec 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 752
Zapytanie cenowe dot. przeprowadzenia audytu zewnętrznego na zakończenie trwałości projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Pro 07 czerwiec 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 514
Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Braniewa i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 31 maj 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 1168
Wyniki zapytania cenowego na remont chodnika przy ul. Grzybowej w Braniewie 23 maj 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 509
Zapytanie cenowe dot. usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. “Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie" 24 maj 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 436