Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie rocznego przeglądu okresowego stanu technicznego budynków 24 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 285
Wyniki - zapytanie cenowe na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2018- 2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i opracowanie Raportu z realizacji 17 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 629
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie odnowienia farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego na drogach gminnych w Braniewie 18 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 244
Wyniki - zapytanie cenowe na zakup gadżetów promocyjnych na Dni Recyklingu w 2018r 11 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 324
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Budowa skateparku w Braniewie" 06 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 286
Zapytanie cenowe na wyłonienie MODERATORA na potrzeby procesu konsultacyjnego 04 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 232
Wyniki - Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Długiej w Braniewie 04 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 351
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na ulicach gminnych oraz na placach komunalnych w Braniewie 03 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 233
Wyniki - zapytanie cenowe dot. pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. “Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie”. 29 marzec 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 290
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 28 marzec 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 2833