Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania inwentaryzacji/ekspertyzy przyrodniczej, która wskaże jakie gatunki zwierząt chronionych i roślin chronionych występują na obszarze planowanych zadań inwestycyjnych 22 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 221
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie usługi wycinki i korekty koron drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa 19 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 280
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wskazania granic nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym 163/2 obr. 3 w Braniewie 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 214
Wyniki - zapytanie cenowe dot. podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 202 obr. 5 oraz nr 265 obr. 4 16 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 226
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 232/24 obr. 4 05 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 258
Wyniki - Zapytanie cenowe na wykonanie operatów szacunkowych na rok 2018 20 grudzień 2017 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 231
Wyniki - zapytanie cenowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 19 grudzień 2017 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 300
Wyniki - zapytanie cenowe na ochronę obiektu budynku i terenu ogrodzonego mienia Urzędu Miasta Braniewa położonego przy ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo oraz kontrolę opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Fromborskiej w Braniewie 13 grudzień 2017 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 210
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania usługi transportu osobowego na terenie miasta Braniewa 18 grudzień 2017 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 192
Unieważnienie - zapytanie cenowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 18 grudzień 2017 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 142