Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Wyniki - zapytanie cenowe na podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 221/1 obr. 6 oraz 52/4 obr. 9 20 marzec 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 224
Wyniki - zapytanie cenowe na rozbudowę cmentarza komunalnego na ul. Elbląskiej w Braniewie 08 marzec 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 357
Wyniki - zapytanie cenowe na zakup oraz dostawę 20 szt. koszy ulicznych, które zostaną zamontowane na terenie miasta Braniewa 27 luty 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 261
Wyniki - zapytanie cenowe na remont koszy licznych usytuowanych na terenie miasta Braniewa oraz ich montaż 27 luty 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 217
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 192/10 obr. 8 09 luty 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 286
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie usługi dot. odnowienia-renowacji sztandaru Rady Miejskiej w Braniewie oraz czyszczenie szarf do pocztu sztandarowego 07 luty 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 1985
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 19 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 271
wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania inwentaryzacji/ekspertyzy przyrodniczej, która wskaże jakie gatunki zwierząt chronionych i roślin chronionych występują na obszarze planowanych zadań inwestycyjnych 22 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 257
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie usługi wycinki i korekty koron drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa 19 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 314
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wskazania granic nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym 163/2 obr. 3 w Braniewie 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 255