Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Rozstrzygnięcie - rozpoznanie cenowe dot. wykonania podziału działki nr 38/1 i 39/1 obręb 5 23 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 202
Rozstrzygnięcie - zapytanie cenowe dot. wykonania badań geologicznych 11 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 199
Rozstrzygnięcie - rozpoznanie cenowe dot. opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Braniewa 05 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 417
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania i dostawy 56 sztuk statuetek drewnianych 08 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieiora Odsłon: 1506
Rozstrzygnięcie rozpoznania cenowego dot. wykonania okresowego stanu technicznego budynków 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 265
Wyniki - zapytanie cenowe dot. odnowienia farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego na drogach gminnych w Braniewie 07 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 230
Wyniki - zapytanie cenowe dot. modernizacji zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie 29 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 303
Unieważnienie - zapytanie cenowe dot. remont nawierzchni asfaltowej drogi pomiędzy ul. Moniuszki a kładką nad torami – na działce nr 58/1 obr. 7 29 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 227
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw przy żłobku miejskim w Braniewie 27 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 266
Wyniki - zapytanie cenowe dot. budowy chodnika na terenie targowiska miejskiego przy Placu Piłsudskiego w Braniewie. 21 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 232