Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Unieważnienie - zapytanie cenowe dot. wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych – ulice gminne i place komunalne w Braniewie. 21 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 197
Wyniki - zapytanie cenowe dot. budowy zatoczki autobusowej z miejscami parkingowymi przy Placu Grunwaldu w Braniewie. 21 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 246
Unieważnienie - zapytanie cenowe dot. remont nawierzchni asfaltowej drogi pomiędzy ul. Moniuszki a kładką nad torami – na działce nr 58/1 obr. 7 16 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 215
Wyniki - zapytanie cenowe dot. remontu chodnika przy ulicy Drewnianej w Braniewie zlokalizowanego na działce nr 251/54 obr. 4 07 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 221
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy zatoczki autobusowej z miejscami parkingowymi przy Placu Grunwaldu w Braniewie 07 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 227
Wyniki - zapytanie cenowe dot. budowy chodnika pomiędzy Placem Grunwaldu a ul. Morską w Braniewie 07 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 247
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Moniuszki 09 luty 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 401
Zapytanie cenowe dot. remontu chodnika przy ul. Drewnianej w Braniewie zlokalizowanego na działce nr 251/54 obr. 4 16 listopad 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 277
Unieważnienie zapytania cenowego dot. wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Moniuszki w Braniewie obejmującego kompleks dawnej Stadniny Koni 16 listopad 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 259
Unieważnienie - Zapytanie cenowe dot. remontu chodnika przy ul. Drewnianej w Braniewie zlokalizowanego na działce nr 251/54 obr. 4 03 listopad 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 328