Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Wyniki - zapytanie cenowe na zakup oraz dostawę 20 szt. koszy ulicznych, które zostaną zamontowane na terenie miasta Braniewa 27 luty 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 278
Wyniki - zapytanie cenowe na remont koszy licznych usytuowanych na terenie miasta Braniewa oraz ich montaż 27 luty 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 233
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 192/10 obr. 8 09 luty 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 312
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie usługi dot. odnowienia-renowacji sztandaru Rady Miejskiej w Braniewie oraz czyszczenie szarf do pocztu sztandarowego 07 luty 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 2134
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 19 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 288
wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania inwentaryzacji/ekspertyzy przyrodniczej, która wskaże jakie gatunki zwierząt chronionych i roślin chronionych występują na obszarze planowanych zadań inwestycyjnych 22 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 269
Wyniki - zapytanie cenowe na wykonanie usługi wycinki i korekty koron drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa 19 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 329
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wskazania granic nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym 163/2 obr. 3 w Braniewie 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 273
Wyniki - zapytanie cenowe dot. podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 202 obr. 5 oraz nr 265 obr. 4 16 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 285
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 232/24 obr. 4 05 styczeń 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 329