Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Wyniki - zapytanie cenowe dot. usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. przebudowa budynku Przedszkola Niepublicznego Nr 1 Biedronka w Braniewie 12 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 372
Rozstrzygnięcie - rozpoznanie cenowe dot. montażu 15 szt. koszy ulicznych na terenie Miasta Braniewa 23 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 238
Rozstrzygnięcie - rozpoznanie cenowe dot. wykonania podziału działki nr 38/1 i 39/1 obręb 5 23 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 231
Rozstrzygnięcie - zapytanie cenowe dot. wykonania badań geologicznych 11 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 223
Rozstrzygnięcie - rozpoznanie cenowe dot. opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Braniewa 05 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 496
Wyniki - zapytanie cenowe dot. wykonania i dostawy 56 sztuk statuetek drewnianych 08 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieiora Odsłon: 1823
Rozstrzygnięcie rozpoznania cenowego dot. wykonania okresowego stanu technicznego budynków 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 290
Wyniki - zapytanie cenowe dot. odnowienia farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego na drogach gminnych w Braniewie 07 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 257
Wyniki - zapytanie cenowe dot. modernizacji zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie 29 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 338
Unieważnienie - zapytanie cenowe dot. remont nawierzchni asfaltowej drogi pomiędzy ul. Moniuszki a kładką nad torami – na działce nr 58/1 obr. 7 29 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 266