Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Wyniki - rozpoznanie cenowe dot. wykonania geoankiety miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Moniuszki w Braniewie 07 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 201
Wyniki - zapytanie cenowe dot. podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/16 obr. 12 w Braniewie, zgodnie ze wstępnym projektem podziału 28 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 174
Unieważnienie - zapytanie cenowe dot. remontu nawierzchni drogi pomiędzy ul. Moniuszki a kładką nad torami – na działce nr 58/1 obr.7 w Braniewie 29 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 274
Wyniki - zapytanie cenowe dot. utwardzenia placu przy Żłobku Miejskim w Braniewie na ul. Sucharskiego 19 28 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 218
Unieważnienie - zapytanie cenowe dot. usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Budowa placu zabaw na potrzeby żłobka miejskiego przy ul. Sucharskiego w Braniewie o..." 26 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 219
Rozstrzygnięcie - zapytanie cenowe dot. budowy placu zabaw na potrzeby żłobka miejskiego przy ul. Sucharskiego w Braniewie oraz prac remontowych w budynku żłobka w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim w Braniewie - 21 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 344
Rozstrzygnięcie postępowania - zapytanie cenowe dot. mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne 12 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 298
Rozstrzygnięcie - zapytanie cenowe dot. usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa kablowej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV ul. Królewieckiej w Braniewie 12 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 257
Unieważnienie - zapytanie cenowe dot. usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu “Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Braniewie”. 12 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 229
Unieważnienie - zapytanie cenowe dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Zabezpieczenie budynku Urzędu Miasta Braniewa i jego otoczenia przed spadającymi elementami ceramicznymi ze zniszczonych elementów elewacji budynku poprzez naprawę dwóch mu 12 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 350