Zamówienia do 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zapytanie cenowe na budowę linii oświetlenia drogowego do budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 16 w Braniewie 28 październik 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 399
Wyniki - zapytanie cenowe dot. zakupu i dostawy oświetlenia świątecznego 13 październik 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 422
Unieważnienie - Zapytanie cenowe dot. zakupu i dostawy sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Braniewie 26 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 407
Unieważnienie - Zapytanie cenowe dot. zakupu i dostawy ścianek promocyjno – informacyjnych 23 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 269
Wyniki - Zapytanie cenowe dot. wykonania naprawy ciągu pieszo jezdnego ulicy Nadbrzeżnej w Braniewie 16 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 374
Wyniki - Zapytanie cenowe dot. wykonania robót polegających na przekryciu rowu przy ulicy Stefczyka w Braniewie na odcinku ok. 260 mb, polegających na ułożeniu rury PCV o średnicy 400 mm, zasypaniu, zamontowaniu min. dwóch studni rewizyjnych oraz nasadzen 16 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 278
Zapytanie cenowe oraz wyniki zapytania cenowego dot. wykonania analizy dotyczącej występowania gatunków chronionych oraz sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków, na których planowane są prace termomodernizacyjne 06 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Joanna Błszczyk Odsłon: 535
Zapytanie cenowe dot. wykonania remontu chodnika przy ul. Mielczarskiego w Braniewie 01 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 298
Wyniki oraz zapytanie cenowe dot. wykonania i dostawy urn wyborczych dla Gminy Miasta Braniewa 28 lipiec 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 627
Zapytanie cenowe dot. przeprowadzenia audytu zewnętrznego na zakończenie trwałości projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Pro 07 czerwiec 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 423