Zamówienia powyżej 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Przetarg nieograniczony na "Budowę kablowej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV ul. Królewieckiej w Braniewie." 12 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 172
Przetarg nieograniczony na "Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Braniewie" 02 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 194
Unieważnienie - przetarg nieograniczony na "Zabezpieczenie budynku Urzędu Miasta Braniewa i jego otoczenia przed spadającymi elementami ceramicznymi ze zniszczonych elementów elewacji budynku poprzez naprawę dwóch murowanych wieżyczek zdobiących elewację 30 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 157
Zawiadomienie - przetarg nieograniczony na "Zabezpieczenie budynku Urzędu Miasta Braniewa i jego otoczenia przed spadającymi elementami ceramicznymi ze zniszczonych elementów elewacji budynku poprzez naprawę dwóch murowanych wieżyczek zdobiących elewację 12 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 151
Zawiadomienie - przetarg nieograniczony na przebudowę budynku Przedszkola Niepublicznego nr 1 "Biedronka" w Braniewie 10 maj 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 334
Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Braniewa i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury. 22 marzec 2017 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 330
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na usługę odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa 24 listopad 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 452
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na usługę utrzymania czystości gminnych dróg, chodników i ciągów pieszych na terenie miasta Braniewa 24 listopad 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 320
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania przestrzeni terenu byłej stadniny koni przy ul. Moniuszki w Braniewie – działka nr 7/64, 7/62, 7/63 obr. 8 16 listopad 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 471
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miasta Braniewa i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 10 listopad 2016 Udostępniony przez: Joanna Błaszczyk Odsłon: 290