Zamówienia powyżej 30 tysięcy euro

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja z otwarcia ofert oraz Przetarg nieograniczony na "Usługę odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów" 07 grudzień 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 409
Zawiadomienie o unieważnieniu oraz Przetarg nieograniczony na “Usługę utrzymania letniego i zimowego dróg, chodników i ciągów pieszych – gminnych położonych na terenie miasta Braniewa” 06 grudzień 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 178
Zawiadomienie o unieważnieniu oraz Przetarg nieograniczony na "Usługę utrzymania letniego i zimowego dróg, chodników i ciągów pieszych - gminnych położonych na terenie miasta Braniewa" 29 listopad 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 166
Zawiadomienie o wyborze oraz Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miasta Braniewa i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 23 listopad 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 292
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz przetarg nieograniczony na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Remont drogi łączącej ul. Sportową z ul. Morską, 2. Remont drogi wewn. przy ul. Kościuszki, 3. Remont drogi wewn. ul. Moniuszki 13 lipiec 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 429
Wyniki oraz Przetarg nieograniczony na "Przebudowę budynku Przedszkola Niepublicznego BAJKA w Braniewie" 16 maj 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 412
Wyniki - przetarg nieograniczony na "Budowę skateparku w Braniewie" 13 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 672
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na “Remont muru fosy ul. Kromera w Braniewie”. 16 maj 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 276
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "Przebudowa budynku Przedszkola Niepublicznego BAJKA w Braniewie" 09 maj 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 226
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy na realizację robót pn "Remont muru fosy ul. Kromera w Braniewie" 07 maj 2018 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 190