Zamówienia powyżej 130 tysięcy złoty

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta Braniewa – utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na terenie byłej Stadniny Koni przy ul. Moniuszki w ramach zadania pod nazwą: „Nowe życie Stadniny Koni w Braniewie – różnorodne biologicznie... 19 marzec 2021 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 378
Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa 18 styczeń 2021 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 250
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miasta Braniewa i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 05 listopad 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 205
Przebudowa pl. Grunwaldu w Braniewie z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, w tym miejsc postojowych i traktów pieszo-rowerowych 11 wrzesień 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 518
Budowa miejsc postojowych w obrębie skrzyżowania ulic: 9-go Maja i Wiejskiej w Braniewie 24 sierpień 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 532
Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 12 28 sierpień 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 249
Zawiadomienie, Informacja - Postępowanie drugie na „Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Miasta Braniewa w kwocie 6 554 050,49 zł, na sfinansowanie zadań inwestycyjnych” 01 kwiecień 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 415
Unieważnienie oraz przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Miasta Braniewa w kwocie 6 554 050,49 zł., na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 05 marzec 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 467
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Informacja z otwarcia ofert - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa 09 styczeń 2020 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 748
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa 10 grudzień 2019 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 825