dokumenty w załączniku

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 8.59 MB Anna Kroczyk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 7.66 MB Anna Kroczyk
Załącznik Nr 1 - wykaz punktów poboru pdf 382.70 KB Anna Kroczyk
Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy doc 76.50 KB Anna Kroczyk
Załącznik Nr 3 - zaświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu pdf 497.50 KB Anna Kroczyk
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków pdf 491.44 KB Anna Kroczyk
Załącznik Nr 5 - grupa kapitałowa pdf 107.89 KB Anna Kroczyk
Załącznik Nr 6 - wykaz dostaw doc 54.50 KB Anna Kroczyk
Załącznik Nr 7 - wzór umowy pdf 8.00 MB Anna Kroczyk
Załącznik Nr 8 - Zarządzenie Nr 135 pdf 2.70 MB Anna Kroczyk
Załącznik nr 1 - wykaz punktów poboru w wersji edytowalnej docx 37.63 KB Anna Kroczyk
Informacja z otwarcia ofert pdf 460.50 KB Anna Kroczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 516.56 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23, listopad 2018 12:58 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28, listopad 2018 14:08 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30, listopad 2018 13:20 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, grudzień 2018 09:58 Anna Kroczyk