Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XXXVIII sesję Rady Miejską w Braniewie, zwołaną na dzień 13 grudnia 2017 r.:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Braniewie Nr XX/124/16 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa.
3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pn. „Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie”.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.
8. Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem 2017 r.
9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 – 2023.
10. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekty uchwał na XXXVIII sesje Rady Miejskiej w Braniewie zip 5.51 MB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 12, grudzień 2017 14:14 Łukasz Kowalski