Ogłoszenie

 

Zapraszam na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Braniewie zaplanowaną na dzień 03 stycznia 2018 roku na godz. 11.00 w sali konferencyjnej UM w Braniewie.

Sesję zwołuję na wniosek Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28.12.2017 roku na podstawie § 8 w związku z § 7 Regulaminu Rady Miejskiej w Braniewie stanowiącym załącznik Nr 8 do Statutu Miasta Braniewa.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjecie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Miasto Braniewo jest organem rejestrującym.

4 Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02, styczeń 2018 13:16 Anna Kroczyk