Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XXXI sesję Rady Miejskiej, zwołaną na 26 kwietnia 2017 r.:

1. Projekt uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Miasta Braniewa.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie na pokrycie kosztów utrzymania szaletów publicznych w 2017 roku.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletów publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Braniewa.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Braniewa.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego .
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego .
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.
10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.
11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi rodziców klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie na działalność kierownika jednostki organizacyjnej- Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej- Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekty uchwał na XXXI sesje Rady Miejskiej w Braniewie zip 4.46 MB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 20, kwiecień 2017 11:23 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25, kwiecień 2017 09:05 Łukasz Kowalski