Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XXXV sesję Rady Miejskiej w Braniewie, zwołaną na 13 września 2017 r.:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2017-2025.
2. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.
3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kolejowej w Braniewie obejmującego teren pomiędzy wschodnią granicą miasta a węzłem kolejowym.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości nowych inwestorów.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Braniewa.
8. Projekt uchwały w sprawie skargi nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.