uchwała wraz załącznikami dostępne w załączniku w formacie PDF