Uchwała Nr XXXVII/263/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23, listopad 2017 12:54 Anna Kroczyk