Wykaz uchwał z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej 21 czerwca 2017 r.:

1. Uchwała Nr XXXIII/232/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr IV/21/11 z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2. Uchwała Nr XXXIII/233/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych.
3. Uchwała Nr XXXIII/234/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.
4. Uchwała Nr XXXIII/235/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2016 rok
5. Uchwała Nr XXXIII/236/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok:

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr XXXIII/232/17 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 93.23 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XXXIII/233/17 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 95.04 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XXXIII/234/17 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 496.96 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XXXIII/235/17 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 93.42 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XXXIII/236/17 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 72.08 KB Łukasz Kowalski