Wykaz uchwał z XXXV sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej 13 września 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXV/240/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2017-2025.
2. Uchwała Nr XXXV/241/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.
3. Uchwała Nr XXXV/242/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kolejowej w Braniewie obejmującego teren pomiędzy wschodnią granicą miasta a węzłem kolejowym.
4. Uchwała Nr XXXV/243/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.
5. Uchwała Nr XXXV/244/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.
6. Uchwała Nr XXXV/245/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości nowych inwestorów.
7. Uchwała Nr XXXV/246/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Braniewa.
8. Uchwała Nr XXXV/247/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie skargi nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr XXXV/240/17 pdf 69.04 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XXXV/241/17 pdf 1.04 MB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XXXV/242/17 pdf 1.20 MB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XXXV/243/17 pdf 3.43 MB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XXXV/244/17 pdf 626.61 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XXXV/245/17 pdf 257.49 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XXXV/246/17 pdf 94.85 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XXXV/247/17 pdf 65.14 KB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20, październik 2017 14:11 Łukasz Kowalski