Wykaz uchwał z I sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej w dniu 21 listopada 2018 r.:

1. Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie.

2. Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Braniewie.

3. Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie.