Drukuj

Wykaz uchwał z II sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej w dniu 28 listopada 2018 r.

1. Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia”.

2. Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa (tj. Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz.4414 z póź. zm.).

3. Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

4. Uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa.

5. Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

6. Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/334/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 05 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Braniewa.

7. Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa.

9. Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu.

10. Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023.

11.Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.

12. Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Braniewa.

13.Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa.

14.Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.

15.Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.

16. Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Braniewie.

17. Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w Braniewie.

18. Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Braniewie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do M pdf 71.18 KB Anna Kroczyk
Załącznik Do Uchwały Nr II/4/18 pdf 385.79 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stan pdf 94.32 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ram pdf 85.02 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta B pdf 329.42 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współprac pdf 96.07 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/334/18 Rady Miejs pdf 96.39 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarcz pdf 122.44 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/09 Rady Miej pdf 92.03 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady pdf 137.92 KB Anna Kroczyk
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/18 pdf 3.19 MB Anna Kroczyk
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/18 pdf 127.67 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r. pdf 902.72 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Mi pdf 42.20 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od pdf 103.41 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od pdf 95.56 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejski pdf 93.33 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/06 Rady Miejskie pdf 75.11 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w Braniewi pdf 60.61 KB Anna Kroczyk
Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Pet pdf 63.49 KB Anna Kroczyk
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczące Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 1.56 MB Anna Kroczyk
Protokoły z głosowania 7z 3.16 MB Łukasz Kowalski
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczące Uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 1.06 MB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 14, grudzień 2018 16:28 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 14, grudzień 2018 16:46 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08, styczeń 2019 08:47 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, luty 2019 12:42 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. środa, 27, marzec 2019 13:13 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. środa, 27, marzec 2019 13:14 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, marzec 2019 13:15 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08, kwiecień 2019 12:36 Anna Kroczyk