Wykaz uchwał z VIII sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej 26 czerwca 2019 r.:

1. Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”.
2. Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
3. Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.
4. Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Braniewa.
5. Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.
6. Uchwała Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa.
7. Uchwała Nr VIII/81/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Braniewie i nadania jej statutu.
8. Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.
9. Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu.
10. Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu .
11. Uchwałę Nr VIII/85/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu .
12. Uchwała Nr VIII/86/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019 – 2024.
13. Uchwała Nr VIII/87/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
14. Uchwała Nr VIII/88/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania.
15. Uchwała Nr VIII/89/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2018 rok .
16. Uchwała Nr VIII/90/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
17. Uchwała Nr VIII/91/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
18. Uchwała Nr VIII/92/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Braniewie.
19. Uchwała Nr VIII/93/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Braniewie.
20. Uchwała Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Braniewie.
21.Uchwała Nr VIII/95/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Braniewie.
22.Uchwała Nr VIII/96/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Braniewa.
23.Uchwała Nr VIII/97/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Braniewa.
24.Uchwała Nr VIII/98/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej , położonej w Braniewie, stanowiącej część działki nr 350/10 w obrębie 4.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Braniewie zip 18.17 MB Adam Chruściel
Protokoły z głosowania zip 16.13 MB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 06, sierpień 2019 11:07 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06, sierpień 2019 11:44 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08, sierpień 2019 14:34 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08, sierpień 2019 14:45 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08, sierpień 2019 14:51 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08, sierpień 2019 14:58 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13, sierpień 2019 14:43 Adam Chruściel