Wykaz uchwał z IX sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej 31 lipca 2019 r.:

1. Uchwała Nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.   
2. Uchwała Nr IX/100/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 lipca 2019 r.  w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto  Braniewo w roku szkolnym 2019/2020.
3. Uchwała Nr IX/101/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 lipca 2019 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Braniewie z  dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,  funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw.
4. Uchwała Nr IX/102/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 lipca 2019 r.  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo-Kryta Pływalnia w Braniewie.
5. Uchwała Nr IX/103/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
IX sesja Rady Miejskiej w Braniewie zip 863.03 KB Adam Chruściel
Protokoły z głosowania zip 4.30 MB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, sierpień 2019 12:50 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13, sierpień 2019 15:09 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27, sierpień 2019 07:46 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27, sierpień 2019 07:58 Adam Chruściel