Wykaz uchwał z XIV sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej w dniu 18 grudnia 2019 r.

1. Uchwała Nr XIV/129/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie.
2. Uchwała Nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny paliw na terenie Miasta Braniewa w roku szkolnym 2019/2020.
3. Uchwała Nr XIV/131/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na nieruchomości gruntowej-parking stanowiący własność Gminy Miasta Braniewa.
4. Uchwała Nr XIV/132/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie .
5. Uchwała Nr XIV/133/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok .
6. Uchwała Nr XIV/134/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
7. Uchwała Nr XIV/135/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem 2019 r.
8. Uchwała Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020 – 2029.
9. Uchwała Nr XIV/137/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2020 rok.
10. Uchwała Nr XIV/138/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasta Braniewa w Braniewie do reprezentowania Gminy Miasta Braniewa w Zgromadzeniu Związku Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza z siedzibą w Bartoszycach.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
XIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie zip 6.87 MB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 14, luty 2020 14:27 Adam Chruściel