Wykaz uchwał z XIX sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej 26 sierpnia 2020 r.:
1. Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miasta Braniewa na lata 2021-2030.
2. Uchwała Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Braniewie oraz nadania jej statutu.
3. Uchwała Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Braniewa na lata 2020-2021”.
4. Uchwała Nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r . w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Braniewo przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Braniewo i wyznaczenia obszaru, i granicy Aglomeracji Braniewo.
5. Uchwała Nr XIX/188/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie uchwały Nr XVII/160/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa.
6. Uchwała Nr XIX/189/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029.
7. Uchwała Nr XIX/190/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r . w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok .
8. Uchwała Nr XIX/191/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania.
9. Uchwała Nr XIX/192/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r . w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2019 rok.
10. Uchwała Nr XIX/193/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r . w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.
11. Uchwała Nr XIX/194/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku oznaczone Nr PN.4131.223.2020.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
XIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie zip 2.27 MB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 04, wrzesień 2020 11:36 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, styczeń 2021 14:01 Kamil Krzywiec Porównaj dokumenty