Wykaz uchwał z XX sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej 21 października 2020 r.:
1. Uchwała Nr XX/195/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania w trakcie epidemii.
2. Uchwała Nr XX/196/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Braniewie oraz nadania jej statutu.
3. Uchwała Nr XX/197/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
4. Uchwała Nr XX/198/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października2020 r. w sprawie w sprawie określenia średniej ceny paliw na terenie Miasta Braniewa w roku szkolnym 2020/2021.
5. Uchwała Nr XX/199/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/230/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz.1350).
6. Uchwała Nr XX/200/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
7. Uchwała Nr XX/201/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029.
8. Uchwała Nr XX/202/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
9. Uchwała Nr XX/203/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.
10. Uchwała Nr XX/204/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października2020 r. w sprawie nadania ŚP. Panu Wojciechowi Iwulskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Braniewa.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
XX sesja Rady Miejskiej w Braniewie zip 1.92 MB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23, październik 2020 15:14 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, styczeń 2021 12:12 Kamil Krzywiec