Wykaz uchwał z XXI sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej w dniu 25 listopada 2020 r.:

1. Uchwała Nr XXI/205/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Braniewa.

2. Uchwała Nr XXI/206/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Braniewskiego.

3. Uchwała Nr XXI/207/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada2020 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Braniewa.

4. Uchwała Nr XXI/208/2020Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.

5. Uchwała Nr XXI/209/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa.

6. Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 09, grudzień 2020 07:08 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. środa, 09, grudzień 2020 07:09 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. środa, 09, grudzień 2020 07:18 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 05, styczeń 2021 14:28 Kamil Krzywiec
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, styczeń 2021 12:11 Kamil Krzywiec
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, styczeń 2021 12:12 Kamil Krzywiec
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22, styczeń 2021 09:27 Kamil Krzywiec