2021 rok

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Uchwała Nr XXXI/297/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenck 19 styczeń 2022 Udostępniony przez: Mariola Krawczyk Odsłon: 22
Uchwała Nr XXXI/298/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 19 styczeń 2022 Udostępniony przez: Mariola Krawczyk Odsłon: 19
Uchwała Nr XXXI/301/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r. 17 styczeń 2022 Udostępniony przez: Mariola Krawczyk Odsłon: 17
Uchwała Nr XXXI/304/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2022 rok. 17 styczeń 2022 Udostępniony przez: Mariola Krawczyk Odsłon: 8
Uchwała Nr XXIX/289/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok. 11 styczeń 2022 Udostępniony przez: Mariola Krawczyk Odsłon: 22
Uchwała Nr XXX/296/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 11 styczeń 2022 Udostępniony przez: Mariola Krawczyk Odsłon: 32
Uchwała Nr XXIX/288/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2021 – 2029.”. 14 grudzień 2021 Udostępniony przez: Mariola Krawczyk Odsłon: 25
Uchwała Nr XXIX/295/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 listopada 2021 r.w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym. 14 grudzień 2021 Udostępniony przez: Mariola Krawczyk Odsłon: 41
Uchwała Nr XXIX/294/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Braniewa. 14 grudzień 2021 Udostępniony przez: Mariola Krawczyk Odsłon: 50
Uchwała Nr XXIX/293/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Braniewa,w umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie ze śr 14 grudzień 2021 Udostępniony przez: Mariola Krawczyk Odsłon: 35