1. Frąckiewicz Dariusz – Przewodniczący
 2. Gawryś Jacek – Wiceprzewodniczący
 3. Śliwiak Piotr – Wiceprzewodniczący
 4. Barycki Tadeusz
 5. Cygan Grzegorz
 6. Drozdowski Andrzej
 7. Falkowski Olgierd
 8. Jodko Tomasz
 9. Klimczak Tomasz
 10. Mróz Jan
 11. Pisarska - Giecewicz Renata
 12. Szczurek Józef
 13. Szpigiel Piotr
 14. Woronowicz Wanda Ewa
 15. Żembrowski Ryszard

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18, grudzień 2015 12:25 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. piątek, 18, grudzień 2015 12:25 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty